Cel: życie w przymierzu miłości z Maryją oraz budowanie dobrej i wiernej rodziny
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: każdego 18-tego dnia miesiąca o godz. 18:00 w Sanktuarium Matki Jedności w Zabrzu-Rokitnicy, ul. Andersa 67

 

Zapraszamy na stronę Ruchu Szensztackiego:

https://szensztatrokitnica.pl.tl/