Cel:  wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa zgodnie z charyzmatem całego dzieła Ruchu Szensztackiego; łączenie wiary z życiem codziennym, poprzez głęboką miłość do Maryi - Matki Jezusa
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: każdego 18-tego dnia miesiąca, godz. 18:00, w Sanktuarium Matki Jedności w Zabrzu-Rokitnicy (ul. Andersa 67)

Ważne postacie Szensztatu: sługa Boży o. Józef Kentenich (założyciel Ruchu), sługa Boży Józef Engling (współtwórca), s. Emilia Engel, Jan Pozzobon (założyciel Ruchu Pielgrzymkowego), Mario Hiriart
 

Więcej informacji o Ruchu Szentackim: https://szensztat.pl/

Zapraszamy na stronę Ruchu Szensztackiego:

https://szensztatrokitnica.pl.tl/