1.

 

W tym tygodniu:

  • W kalendarzu liturgicznym, pod datą 18. września, to jest najbliższy poniedziałek, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, polskiej młodzieży. Święto ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

Na Mszę świętą w naszym kościele, o godz. 19:00, zapraszamy młodzież uczącą się, studiująca i pracującą.

  • Msza św. zbiorowa za żyjących, we wtorek, o godz. 18:00. Prośby i podziękowania (na przygotowanych kartkach) można składać w skarbonce przy ołtarzu Matki Bożej, w zakrystii oraz w skrzynce modlitw na internetowej stronie parafialnej;
  • powakacyjne spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w środę, w salce katechetycznej, o godz. 18:30. Zapraszamy stałych członków wspólnoty oraz chętnych parafian, którzy mają pragnienie pogłębienia wiedzy o Piśmie Świętym i chcą nauczyć się rozważania tekstów biblijnych;
  • na Mszę św. szkolno-rodzinną zapraszamy dzieci i młodzież naszych obu szkół podstawowych wraz z rodzicami, babciami i dziadkami w czwartek, o godz. 18:00.

Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Rodziców dzieci komunijnych informujemy, że udział we Mszy św. szkolnej jest jednym z ważnych elementów przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii.

  • po Mszy św. odbędzie się pierwsze obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla nowych kandydatów do bierzmowania, z pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Młodzież zapraszamy na wieczorną Mszę św. szkolno-rodzinną, o godz. 18:00. Po Eucharystii, odbędą się zapisy;

Przypominamy, że przygotowanie do bierzmowania realizowane jest w naszej diecezji w klasach 1 i 2 szkoły ponadpodstawowej i odbywa się w parafii zamieszkania. Kandydaci do bierzmowanie, którzy pragną przygotować się do tego sakramentu w innej parafii muszą mieć pisemną zgodę księdza proboszcza. Można takie zaświadczenie otrzymać w kancelarii parafialnej.

  • próba chóru w piątek, po wieczornej Mszy Świętej, w salce katechetycznej. Zapraszamy osoby zainteresowane wspólnym śpiewem;
  • zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę, o godz. 9:00, w kościele. Zapraszamy nowych chłopców, którzy mają pragnienie służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu;
  • próba scholi w sobotę, o godz. 10:00, w salce katechetycznej. Dziewczynki chcące śpiewać w scholi zapraszamy;
  • adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej, od godz. 17:00,  w tygodniu można wyspowiadać się pół godziny przed każdą Mszą św.

 

2.

 

Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas grupy parafialne: schola, chór, Liturgiczna Służba Ołtarza, Grono Dzieci Maryi. Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy!

3.

DRODZY  PARAFIANIE

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Rocznicy  Poświęcenia  Naszego  Kościoła.

To okazja do uświadomienia sobie, że gdy modlimy się w świątyni, celebrujemy Mszę świętą, jesteśmy przez Boga uświęcani, by dawać świadectwo we współczesnym świecie.

Niech będzie to okazja naszego dziękczynienia Panu Bogu i uwielbiania Go oraz wdzięczności, jaką możemy okazać budowniczym i dobrodziejom naszego kościoła.

O godz. 11:00 uroczysta Msza św. w intencji budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła, wszystkich żyjących i zmarłych kapłanów oraz sióstr zakonnych, którzy posługiwali w naszej parafii.

O godz. 15:30 nieszpory kiermaszowe. Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy i zachęcamy do wspólnego świętowania.

4.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud pielgrzymki na obchody kalwaryjskie ku czci Świętego Krzyża na Górę św. Anny.

5.

Dziś – w trzecią niedzielę miesiąca, - kolekta jest naszym comiesięcznym darem na spłatę długu za remont salki katechetycznej i jej zaplecza. Wciąż mamy zobowiązania finansowe wobec wykonawców remontu.

„BÓG ZAPŁAĆ” wszystkim, którzy składają ofiary. Takie ofiary, można również wpłacać na konto parafialne, a opisane adnotacją „darowizna na cele kultu religijnego” dają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Msza święta w intencji parafian, dobrodziejów, darczyńców i wszystkich, którzy modlitwą, pracą i ofiarą wspierają naszą parafię a teraz spłatę zobowiązań finansowych wobec wykonawców remontu, zostanie odprawiona w środę, o godz. 7:00.

 6.

Wspólnota „Emmanuel” przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu, zaprasza osoby pełnoletnie na Kurs Alfa. Jest to inspirujący cykl 10 cotygodniowych spotkań, umożliwiający odkrycie głębszego znaczenia chrześcijaństwa i zbudowania osobistej więzi z Bogiem.

Serdecznie zapraszamy 20. września br. o godz. 18:00 do kawiarenki „Pod Kapturem”, przy ul. Ligonia 2 w Bytomiu.

7.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” warto zwrócić uwagę jak bronić się przed brutalizacją języka w przestrzeni publicznej. Warto też wrócić do beatyfikacji rodziny Ulmów.

8.

Wszystkim uczestnikom Mszy świętej życzymy radosnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa.