Cel: usługiwanie podczas Mszy św. i nabożeństw
Opiekun: ks. Marcin Wronka
Spotkania: sobota godz. 9.00


Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii:


 • KANDYDACI
 • Wiktor Gradzik
 • Wiktor Pietrasiński

 • MINISTRANCI
 • Przemek Bazan
 • Bartek Bazan
 • Filip Białasik
 • Wojtek Bryła
 • Marek Czodrowski
 • Alek Ferdyn
 • Kuba Kolasa
 • Mateusz Krause
 • Marek Marszałek
 • Tomek Mertas
 • Szymek Płaszczymąka
 • Daniel Solich
 • Dastin Szefer
 • Patryk Zarzycki
 • LEKTORZY
 • Daniel Czodrowski 
 • Paweł Forajter 
 • Bartosz Grabowski
 • Bartek Kołcz
 • Bartosz Kozak 
 • Antek Majewski
 • Darek Ogiolda
 • Michał Osmańczyk
 • Rafał Płaszczymąka
 • Wiktor Smolnik
 • Paweł Susek

 • CEREMONIARZE
 • Mateusz Dżażdżyński
 • Marek Kempny
 • Paweł Kocybała
 • Marcin Osmańczyk
 • Michał Stolarczyk
 • Dominik Wandor 
Ministrant

Chłopców, którzy chcą służyć Panu Bogu przy ołtarzu serdecznie zapraszamyKto to jest ministrant?
LSO Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Łacińskie słowo "ministro, ministrare" znaczy "służyć, usługiwać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Zatem ministrant usługuje kapłanowi, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do sprawowania ofiary Mszy świętej. Ministrant jest również tym, który niesie znaki, czyli pewne określone przedmioty, które w liturgii są niezbędne. One to przedstawiają i wskazują zebranym ludziom inną rzeczywistość. Ponadto ministrant jest także tym, który sam powinien być wyraźnym znakiem, a mianowicie, poprzez służenie winien wskazywać, iż każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii oraz wszystkich wiernych. Strój liturgiczny ministranta , podobnie jak szaty kapłana podczas sprawowania liturgii, pokazują wierzącym, ze zgromadzenie w Kościele nie jest zwyczajnym zgromadzeniem, lecz jest szczególną wspólnotą wierzących w Chrystusa. Uczestniczyć w liturgii jest równoznaczne z tym, iż trzeba współdziałać i współtworzyć ją, czyli trzeba się w pełni zaangażować.