Cel: usługiwanie podczas Mszy świętych i nabożeństw
Opiekun: ks. Joachim Koza
Spotkania: sobota, godz. 9:00

Ceremoniarze: Marcin Osmańczyk, Paweł Kocybała, Dariusz Ogiolda, Wiktor Smolnik
Patroni i Orędownicy: św. Tarsycjusz, św. Dominik Savio, św. Stanisław Kostka, św. Jan Berchmans, św. Alojzy Gonzaga
Święto Parafialne: I Niedziela Adwentu

Kto to jest ministrant?


Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Łacińskie słowo "ministro, ministrare" znaczy "służyć, usługiwać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Zatem ministrant usługuje kapłanowi, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do sprawowania ofiary Mszy świętej. Ministrant jest również tym, który niesie znaki, czyli pewne określone przedmioty, które w liturgii są niezbędne. One to przedstawiają i wskazują zebranym ludziom inną rzeczywistość. Ponadto ministrant jest także tym, który sam powinien być wyraźnym znakiem, a mianowicie, poprzez służenie winien wskazywać, iż każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii oraz wszystkich wiernych. Strój liturgiczny ministranta , podobnie jak szaty kapłana podczas sprawowania liturgii, pokazują wierzącym, ze zgromadzenie w Kościele nie jest zwyczajnym zgromadzeniem, lecz jest szczególną wspólnotą wierzących w Chrystusa. Uczestniczyć w liturgii jest równoznaczne z tym, iż trzeba współdziałać i współtworzyć ją, czyli trzeba się w pełni zaangażować.

Chłopców, którzy chcą służyć Panu Bogu przy ołtarzu, serdecznie zapraszamy do powiększenia Liturgicznej Służby Ołtarza! 

Parafialna Drużyna Ministrantów i Lektorów

Lista młodzieńców i chłopców należących do Liturgicznej Służby Ołtarza:

 

Dorośli Lektorzy


Daniel Czodrowski

Marcin Osmańczyk

Paweł Kocybała

Dariusz Ogiolda

Michał Osmańczyk

Wiktor Smolnik

Daniel Solich

Marek Czodrowski

Aleksander Ferdyn

Młodsi Lektorzy


Marek Marszałek

Filip Białasik

Szymon Płaszczymąka

Tomasz Mertas

Ministranci


Dastin Szefer

Patryk Zarzycki

Piotr Kaczmarczyk

Viktor Pietrzykowski

Samuel Mikulski

Michał Susek

Dawid Krupa

Kandydaci


Franciszek Gnida

Franciszek Kloska

Filip Ledwoń

Mateusz Mroncz

Paweł Komandzik

Alan Siuda

Jakub Wojtas