Rok 2021

 • Marek Salwik + 05.01.2021
 • Krzysztof Gołombek + 09.01.2021
 • Jerzy Machoń + 10.01.2021
 • Andrzej Lis + 25.01.2021
 • Anna Badzura + 02.02.2021
 • Horst Płonka + 10.02.2021
 • Margot Rozenbaum + 16.02.2021
 • Gerda Hoinisch + 20.02.2021
 • Elżbieta Domin + 29.03.2021
 • Karol Słota, 30.03.2021
 • Stanisław Kandzia + 02.04.2021
 • Tadeusz Rój + 13.04.2021
 • Dorota Kuta + 16.04.2021
 • Kara Bijak + 14.05.2021
 • Irena Stolarska + 15.05.2021
 • Brygida Dziedzic + 24.05.2021
 • Urszula Plura + 26.05.2021
 • Adam Kauder + 10.06.2021
 • Maria Kensy + 22.06.2021
 • Grażyna Małecka 06.07.2021
 • Ryszard Piernikarczyk + 11.07.2021
 • ks. Marcin Penkalla + 17.07.2021
 • Jolanta Gora + 01.09.2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012