Rok 2018

 • Kornelia Pustelny-Nobis + 02.01.2018
 • Erna Folkman + 02.01.2018
 • Adelajda Lis + 06.01.2018
 • Krystyna Kłaczka + 13.01.2018
 • Hildegarda Janiczek + 23.01.2018
 • Gerard Szwierc + 25.01.2018
 • Hubert Krzemień + 27.01.2018
 • Jan Frasek + 29.01.2018
 • Rozalia Słota + 05.02.2018
 • Gertruda Proba + 10.02.2018
 • Henryka Gut + 12.02.2018
 • Andrzej Halczok + 14.02.2018
 • Maria Biskup + 15.02.2018
 • Stefania Prucnal + 16.02.2018
 • Henryk Czorniczek + 17.02.2018
 • Werner Gomoluch + 19.02.2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009