Cel: naśladowanie św. Franciszka
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: ostatnia niedziela miesiąca godz. 16.00


Franciszkański Zakon Świeckich ma swoją długą historię, także w naszej Parafii. Jego członkowie starają się na co dzień żyć ideałami Biedaczyny z Asyżu. Spotkania odbywają się każdego miesiąca, a w sposób szczególny Franciszkański Zakon Świeckich widoczny jest w czasie różnych uroczystości i jubileuszy, kiedy odświętnie ubrani przedstawiciele tej grupy stoją ze sztandarem.