Cel: rozważanie tekstów Pisma Świętego oparte na katolickiej tradycji egzegetycznej
Opiekun: ks. Joachim Koza
Spotkania: 2 razy w miesiącu, w II i IV środę, godz. 18:45

Patroni i Orędownicy: św. Hieronim, patron miłośników Pisma Świętego
Dzień Parafialnego Czytania Pisma Świętego: III Niedziela Wielkanocna - "Niedziela Biblijna"

Kto tworzy Grupę Biblijną?


Każda grupa kościelna, a więc i biblijna, jest dla parafii wielkim dobrodziejstwem. Poprzez swoją aktywność i dynamizm wprowadza w życie parafialne pewien "ożywczy ferment", broniąc przed rutyną i skostnieniem. Grupa Biblijna naszej parafii jest aktywną wspólnotą osób, które poszukują mądrej odpowiedzi na usłyszane i przeczytane Słowo Boże. Gromadzą się dwa razy w miesiącu w Kręgu Biblijnym, aby razem pochylić się nad egzegezą wybranych fragmentów Pisma Świętego. Są nimi najczęściej niedzielne Ewangelie. W spotkaniach bierze też udział kapłan, dzieląc się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem kaznodziejskim. Odpowiedzi na przyjęte przez Grupę Słowo Boga są treścią wspólnej modlitwy, która wieńczy każde spotkanie. 

Udział w spotkaniach Grupy Biblijnej pomaga uczestnikom w rozwoju i pogłębieniu życia duchowego. Ubogaceni wiedzą na temat Pisma Świętego oraz planu Boga dla człowieka są wspólnotą tętniącą życiem chrześcijańskim w całym bogactwie jego przejawów.

Wszystkich, którzy pragną poznać wartość i treść Słowa Bożego spisanego w Biblii, zapraszamy na spotkania do salki katechetycznej w środy, o godz. 18:45!

 

Lista osób biorących udział w stałej formacji

Grupa Biblijna 2023

 1. Bryła Małgorzata
 2. Bryła Wojciech
 3. Kalita Edyta
 4. Kolczok Janusz
 5. Nawrath Damian
 6. Nawrath Mariola
 7. Nawrath Joanna
 8. Nawrath Robert
 9. Płaszczymąka Anna
 10. Płaszczymąka Jan
 11. Szczęsna Ewa
 12. Szczęsny Gerard
 13. Wuwer Róża