Cel: rozważanie tekstów Pisma Św.
Opiekun:
Spotkania: wtorek godz. 18.30