Cel: wsparcie modlitewne osób potrzebujących oraz własne uświęcenie
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Koordynator modlitwy: Magdalena Celary (tel. 692 618 207)

GROM, czyli Grupa Razem Ogarniająca Modlitwą

Uczestnictwo w grupie polega na podjęciu zobowiązania codziennej modlitwy do Bożego Miłosierdzia (Koronka do Bożego Miłosierdzia), w intencjach powierzonych (intencje te rozsyła koordynator grupy na telefony komórkowe uczestników). W ten sposób powstaje sieć modlitewna oplatająca powierzone intencje.

Uroczyste przyjęcie do grupy modlitewnej wraz z powstaniem tej grupa w naszej parafii miało miejsce w niedzielę 26 lutego w czasie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00