Niedziela  29.03.2020,  V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

9-11

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

16-18

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

Msze Święte bez udziału wiernych:

I: Za + ojca Gerarda Białasik w 19. rocznicę śmierci, za ++ babcie i dziadków, za ++ z rodziny Białasik, Musik i Gloc

II: Za + Henryka Wilczok (intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Bytomskiej)

III: Za + mamę Gertrudę Pieczka w 20. rocznicę śmierci, ojca Jana Pieczka, męża Henryka Trocha oraz

za ++ z pokrewieństwa

IV: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

20:30

Modlitwa różańcowa (w domach) zakończona Apelem Jasnogórskim

Poniedziałek  30.03.2020

9-11

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

16-18

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

Msze Święte bez udziału wiernych:

I: Za + Krystiana Heidenreich, + jego ojca Ryszarda, ++ rodziców Pawła i Elfrydę Jezusek, ++ dziadków

i ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

II: Za + Edeltraudę Janiczek

III: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

20:30

Modlitwa różańcowa (w domach) zakończona Apelem Jasnogórskim

Wtorek  31.03.2020

9-11

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

16-18

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

Msze Święte bez udziału wiernych:

I: Za + Reinholda Dziurzik, jego ++ rodziców Elżbietę i Wiktora, teściów Helenę i Jana Makowskich

oraz

za ++ Eleonorę i Alfreda Josef

II: Za + męża Piotra, ++ rodziców Zofię i Ernesta Wieschalka, ++ Martę i Wawrzyńca Haida

III: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

20:30

Modlitwa różańcowa (w domach) zakończona Apelem Jasnogórskim

Środa  01.04.2020

9-11

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

16-18

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

Msze Święte bez udziału wiernych:

I: Za + Jerzego Piegza (intencja ofiarowana od rodziny Stanków)

II: Za + Małgorzatę Knas w 1. rocznicę śmierci

III: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

20:30

Modlitwa różańcowa (w domach) zakończona Apelem Jasnogórskim

Czwartek  02.04.2020

9-11

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

16-18

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

Msze Święte bez udziału wiernych:

I: Za ++ z powodu poronawirusa i za dusze w czyśćcu cierpiące

II: Za ++ Józefa, Marię i Waltra Schydło, Pawła Soballa, jego rodziców i rodzeństwo, Karola i Stefanię Skrzypek, Józefa, Zofię i Gabrielę Adamowski, ++ z rodzin: Schydło, Ogiolda, Soballa, Skrzypek, Adamowski

i za dusze w czyśćcu cierpiące

III: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

20:30

Modlitwa różańcowa (w domach) zakończona Apelem Jasnogórskim

Piątek  03.04.2020

9-11

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

16-18

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

Msze Święte bez udziału wiernych:

I: Za ++ rodziców Teresę i Franciszka Kubica, ++ Zofię i Juliana Stachowskich, ++ Helenę i Wilhelma Peterko oraz za ++ Agatę i Johanna Kubina

II: Za + męża Alfreda Kensy, jego brata Józefa, siostrę Urszulę, jej męża Tadeusza, ++ rodziców i dziadków

z obu stron, Konrada, Stefana, Edeltraudę Morawiec, Czesława i Janinę Rosinskich, Marię Lagua, Klarę Piontek, ++ z rodzin Kensy, Morawiec i Maślanka

III: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

20:30

Modlitwa różańcowa (w domach) zakończona Apelem Jasnogórskim

Sobota  04.04.2020

9-11

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

16-18

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

Msze Święte bez udziału wiernych:

I: W intencji rodziny Moniki Fiszer z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, a także o dar życia wiecznego dla ++ z rodzin Fiszer i Janiczek

II: Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin: Kachel i Mroncz

III: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

20:30

Modlitwa różańcowa (w domach) zakończona Apelem Jasnogórskim

Niedziela  05.04.2020,  NIEDZIELA  MĘKI  PAŃSKIEJ  –  NIEDZIELA  PALMOWA

9-11

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

16-18

Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 5 osób w kościele); okazja do spowiedzi świętej

Msze Święte bez udziału wiernych:

I: Imiołczyk (rezerwacja)

II: Za + Karola Dudę oraz za wszystkich ++ z rodziny Duda, Przystajko i Gross

III: Za ++ rodziców Agnieszkę i Jana Lis, teścia Jana Surygała, ++ dziadków oraz ++ z rodzin Lis, Kocyba, Nawrath, Król i za + kuzynkę Leokadię

IV: Za + syna Gerarda Kocyba, + męża Huberta, + synową Marię, ++ rodziców Elżbietę i Jana Sznajder,

++ Marię i Franciszka Kocyba

V: Za + teścia Jana w 41. rocznicę śmierci, teściową Marię i męża Eugeniusza

VI: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii

20:30

Modlitwa różańcowa (w domach) zakończona Apelem Jasnogórskim