Niedziela, 26. marca 2023V NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6:30

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

7:00

Za + Elżbietę Sonnek (intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Kościuszki).

9:00

Do Miłosierdzia Bożego o wieczną radość w Panu dla ++ rodziców Zofii i Antoniego, brata Stanisława i dla dusz w czyśćcu cierpiących.

11:00

Za + brata Andrzeja Dylla w 1. rocznicę śmierci i + bratanicę Patrycję.

15:00

GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM

16:00

W intencji parafian i wszystkich  darczyńców, którzy modlitwą, postem, pracą i ofiarami wspierają naszą parafię, a szczególnie trwający remont salki katechetycznej i jej zaplecza.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  ROCZNEGO  DZIECKA: Wojciech Henryk Haręża

 

Poniedziałek, 27. marca 2023

7:00

I: Za ++ osoby należące do Róż Żywego Różańca.

II: Za ++ matkę Marię w 4. rocznicę śmierci, ojca Gerarda i brata Krystiana Mainka, teściów Waltera i Marię Hanusek, ++ z pokrewieństwa z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Wtorek, 28. marca 2023

7:00

Za + Ludmiłę Duda (intencja ofiarowana od Rukszów Barbary i Pawła z dziećmi).

18:00

Za ++ Elżbietę i Jana Mond, ich rodziców: Agnieszkę i Józefa, Teresę i Franciszka Mond, rodziców: Emilię i Augustyna, Konrada Broll, Piotra Szołtysik, ++ z pokrewieństwa, + ks. Bogusława Deyk, ++ siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Środa, 29. marca 2023

7:00

I: O dar życia wiecznego męża Krystiana Heidenreich w 12. rocznicę śmierci, dla + ojca Ryszarda, ++ rodziców Pawła i Elfrydy Jezusek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz dla dusz w czyśćcu cierpiących.

II: Za + Ludmiłę Duda (intencja ofiarowana od Danuty Rukszy i Tomasza z rodziną).

 

Czwartek, 30. marca 2023

18:00

MSZA SZKOLNO-RODZINNA

I: Za + męża Bogusława w 4. rocznicę śmierci.

II: Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Janke w 1. rocznicę śmierci.

III: Za + Karola Słota w 2. rocznicę śmierci oraz jego ++ rodziców Rozalię i Konrada.

 

Piątek, 31. marca 2023

17:00

NABOŻEŃSTWO  DROGI  KRZYŻOWEJ  Z  WYPOMINKAMI  ZA  ZMARŁYCH

18:00

I: Za ++ rodziców Marię i Józefa Szydło, teściów Łucję i Emanuela Soballa, męża Pawła Soballa, siostrę Małgorzatę, brata Waltra, za ++ rodzeństwo męża oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

II: Za + Joachima Respondek i za dusze w czyśćcu cierpiące (intencja od kolegów z pracy firmy GOLLA).

III: Za ++ rodziców Agnieszkę i Jerzego Medias, brata Leonarda, Helenę, Klemensa, Pawła Okwieka, dwie siostry i dwóch szwagrów, dziadków Wrobel, Medias, ++ z rodzin Kleiner, Lubosz, Gruszka i Matusek, oraz ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

 

Pierwsza Sobota Miesiąca, 1. kwietnia 2023

7:00

W intencji czcicieli Matki Bożej i Róż Różańcowych.

 

PO MSZY:  NABOŻEŃSTWO  PIERWSZYCH  PIĘCIU  SOBÓT  MIESIĄCA

17:00

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU I OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

 

ROZPOCZYNA  SIĘ  WIELKI  TYDZIEŃ

18:00

I: Za ++ rodziców Ludmiłę i Karola Duda oraz ++ z pokrewieństwa.

II: Za + mamę Erykę Kuczera w 2. rocznicę śmierci, + tatę Horsta oraz za ++ z rodziny.

 

Niedziela, 2. kwietnia 2023NIEDZIELA  PALMOWA,  CZYLI  MĘKI  PAŃSKIEJ

6:30

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

7:00

Za + ojca Gerarda Białasik w 22. rocznicę śmierci, ++ mamę Marię Białasik, dziadków i babcie, ++ z rodzin Białasik, Musik, Gloc i Kapica oraz ++ z pokrewieństwa.

9:00

Za + Ludmiłę Duda (intencja ofiarowana od rodziny Kania).

11:00

PROCESJA   Z PALMAMI  (uroczyste rozpoczęcie w grocie Matki Bożej)

 

MSZA ŚWIĘTA: Za + Henryka Pohl w 2. rocznicę śmierci.

15:00

GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM

16:00

Za + męża Alfreda Kensy na pamiątkę urodzin, ++ rodziców, brata Józefa, ks. Mariana, Urszulę i Tadeusza Maślanka, Alfreda Ledwoń, ++ z rodzin Kensy, Morawiec i Rosiński.