Niedziela  14.07.2019,  XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

07:00

Za + mamę Marię Ogiolda w 2. miesiąc po śmierci, za + ojca Eryka w rocznicę urodzin,

za ++ z pokrewieństwa

09:00

Za + Izabelę Bieniasz - w miesiąc po śmierci

11:00

W intencji Marleny i Tomasz Czok o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w nowo powstałej rodzinie oraz za + ojca Jana Chudala

15:30

Nieszpory niedzielne

16:00

I: O dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 10. rocznicy ślubu Sylwii

i Bartłomieja Pędziwiatr oraz o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

II: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Karoliny Salwin z okazji 18. rocznicy urodzin

Poniedziałek  15.07.2019,  Wspomnienie  św.  Bonawentury,  biskupa  i  doktora  Kościoła

07:00

Za + Andrzeja Starosczyk (intencja ofiarowana od sąsiadów)

Wtorek  16.07.2019,  Wspomnienie  Najświętszej  Maryi  Panny  z  Góry  Karmel

07:00

Za + Lotara Wacławskiego, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa

18:00

Za + Henrykę Gut, żonę, matkę i babcię, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa  17.07.2019

07:00

Za + Andrzeja Starosczyk - w miesiąc po śmierci

Czwartek  18.07.2019

18:00

I: Za ++ Agnieszkę i Franciszka Trzeja, brata Jana, bratową Gabrielę, siostrę Łucję, szwagra Edwarda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

II: Za + siostrę Olgę i + ojca Eugeniusza

Piątek  19.07.2019

18:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Anety Ogiolda z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

Sobota  20.07.2019

07:00

Za + Krystynę, Wilmę i Ewalda Sorychta, Urszulę Galus, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

17:00

Adoracja  Najświętszego  Sakramentu - okazja do Spowiedzi Świętej

18:00

Dombek (rezerwacja)

Niedziela  21.07.2019,  XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

07:00

Za + Gerarda Gotszal w 5. rocznicę śmierci oraz za + Helenę

09:00

Za + męża Rajmunda w 7. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teścia, ++ dziadków z obu stron i dusze

w czyśćcu cierpiące

11:00

Za + męża i brata Janusza Czaczuń oraz za ++ z pokrewieństwa

15:30

Nieszpory niedzielne

16:00

I: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teodora Słota z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny

II: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej w podziękowaniu za dotychczas otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Barbary Badura z okazji 65. rocznicy urodzin i 44. rocznicy ślubu Stefana i Barbary