Ks. Stanisław Wierny

proboszcz

 

Ks. Marcin Wronka

wikariusz