Ks. Eugeniusz Kozok
Ks. proboszcz Eugeniusz Kozok
proboszcz

 

Obecny proboszcz parafii Chrystusa Króla urodził się 22 czerwca 1948 roku w Zabrzu - Rokitnicy. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w rodzinnym mieście, w 1966 r. rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Czas formacji został przerwany na dwa lata, ponieważ zgodnie z ówczesnymi zarządzeniami i ustrojem kandydaci do kapłaństwa byli zobowiązani do odbycia służby wojskowej. Ksiądz Eugeniusz swoją służbę wojskową odbywał w latach 1967 - 1969 w Jednostce Wojskowej 4422 w Szczecinie - Podjuchach. Po powrocie z wojska w trybie przyśpieszonym ukończył w ciągu jednego roku drugi rok filozofii i pierwszy rok teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1973 roku w Zabrzu - Mikulczycach, w kościele św. Teresy. 
Swoją pierwszą posługę wikarego pełnił od 10 lipca 1973 w Sośnicowicach, następnie w 1977 roku został przeniesiony wpierw do parafii w Kluczborku, a następnie do Gościęcina. Od 26 czerwca 1978 roku był wikariuszem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, zaś w latach 1982 - 1991 pracował jako proboszcz w Dobrej w dekanacie Krapkowice. Uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza w parafii Chrystusa Króla w Bytomiu - Stolarzowicach miało miejsce 11 września 1991 roku. 
W latach 1973 - 1991 ks. Eugeniusz Kozok był dekanalnym duszpasterzem młodzieży, natomiast w latach 1979 - 1982 pełnił funkcję moderatora ruchu oazowego dla całych Gliwic. Był również współinicjatorem powstania m.in. zespołu "Cantate Deo" i wielu innych zespołów przy gliwickich parafiach. W latach 1992 - 1997 był członkiem diecezjalnej rady kapłańskiej w nowo powstałej diecezji gliwickiej. W latach 2000-2015 piastował stanowisko Dziekana dekanatu Bytom - Miechowice. Od 29 kwietnia 1992 roku do 2015 roku pełnił także funkcję rejonowego wizytatora nauki religii w naszej diecezji. W 2016 roku otrzymał tytuł Dziekana Honorowego.

 


 

Ks. Sławomir Młodzik
wikariusz

 

Urodził się 23 października 1978 roku w Bielsku-Białej. Pochodzi z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej (diecezja bielsko-żywiecka). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 i IV Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej rozpoczął studia teologiczne i formację seminaryjną, którą uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich w gliwickiej katedrze z rąk biskupa Jana Wieczorka w dniu 29 maja 2004 roku. Po święceniach pracował w parafii pw. św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach, gdzie wcześniej odbył także praktykę diakońską (2004-2007); następnie przez 7 lat posługiwał w parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach (2007-2014) a potem przez rok w parafii św. Jacka w Bytomiu (2014-2015). Od 25 sierpnia 2015 roku rozpoczął posługę w parafii Chrystusa Króla w Stolarzowicach.

Pełnił funkcje Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza (dekanatu Zabrze Mikulczyce 2005-2007 i dekanatu Pyskowice 2007-2014), Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży Dekanatu Pyskowice (2007-2014) oraz Moderatora rejonowego Ruchu Światło-Życie dla rejonu Zabrze (2005-2007) i dekanalnego duszpasterza rodzin (2014-2015).

Obecnie jest Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Bytom-Miechowice. Równocześnie od 2007 roku jest też współorganizatorem diecezjalnych rozgrywek piłkarskich LSO, a od 2009 roku Duszpasterzem Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego - ze strony diecezji gliwickiej. Od 2008 roku jest Przewodnikiem Górskim - Beskidzkim.