Cel: przenoszenie treści Ewangelii do swego życia
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: I niedziela miesiąca godz. 16.00

 

Intencja modlitewna dla Róż Różańcowych na październik:

  • za grupy parafialne i o nowych kandydatów do tych grup
  • za kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii oraz za siostry zakonne
  • o powstrzymanie rozwoju pandemii w naszym kraju i na świecie

 

Intencja modlitewna dla Róż Różańcowych na listopad:

  • za ++ z naszych rodzin
  • za ++ kapłanów i siostry zakonne, którzy pochodzili z naszej parafii i w niej posługiwali
  • za ++ budowniczych kościoła i dobrodziejów parafii
  • za ++ spoczywających na cmentarzach w Stolarzowicach i w Górnikach
  • za dusze w czyśćcu cierpiące