Cel: przenoszenie treści Ewangelii do swego życia
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: I niedziela miesiąca godz. 16.00

 

Intencja modlitewna dla Róż Różańcowych na miesiąc maj:

Za dzieci, które po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla nich, ich rodziców i krewnych.

Za kapłanów, w szczególności tegorocznych neoprezbiterów, aby byli gorliwymi głosicielami Ewangelii i szafarzami sakramentów świętych.