Cel: przenoszenie treści Ewangelii do swego życia poprzez modlitwę różańcową
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: I niedziela miesiąca, godz. 16:00

Zelatorka Parafialna: Monika Globisz
Patroni i Orędownicy: bł. Paulina Jaricot, bł. Alan de la Roche
Święto Patronalne Żywego Różańca: liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (7. października)

Co to jest Róża Różańcowa?


Matka Boża dała ludziom różaniec, jako lekarstwo na choroby duszy, smutki i rozterki. Święty Jan Paweł II powiedział: "Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (...); w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości". 

ŻYWY RÓŻANIEC to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX wieku przez bł. Paulinę Marię Jaricot. Jest to wspólnota osób, które rozważają tajemnice różańcowe. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej "Różą".

Róża Różańcowa liczy 20 osób (w naszej parafii jest 14 Róż Różańcowych), z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca (jeden raz "Ojcze nasz" + dziesięć "Zdrowaś Maryjo" + "Chwała Ojcu") w intencjach naszej parafii, podanych na stronie internetowej oraz w informatorach na dany miesiąc. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec, czyli 20 tajemnic. Członek Róży odmawiając jedną dziesiątkę dziennie dostępuje takich łask, jakby odmówił cały różaniec.

Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem czasu albo zapomnieniem, przez co myślą, że mogą mieć grzech ciężki spowodowany zaniedbaniem tej modlitwy. Tymczasem z powodu nieodmówienia dziesiątka różańca osoba nie popełnia grzechu, po prostu cała Róża Różańcowa wyprosi mniej łask. 

OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU:

 • zmówienie codziennie jednego dziesiątka różańca;
 • częste przystępowanie do sakramentów świętych;
 • rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

 

PRZYWILEJE W ŻYWYM RÓŻAŃCU:

Każdy z członków Róż Różańcowych, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967 r.), może uzyskać odpust zupełny (darowanie kary czyśćcowej) pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie w danym dniu Komunii Świętej, zmówienie "Wierzę w Boga...", "Ojcze nasz..." i "Zdrowaś Maryjo..." w intencjach Ojca Świętego). Dniami uzyskania odpustu zupełnego są: 

 • dzień przyjęcia do Żywego Różańca;
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8. grudnia);
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25. grudnia);
 • Święto Ofiarowania Pańskiego (2. lutego);
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego ( 25. marca);
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego;
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15. sierpnia);
 • Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (7. października).

 

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE przekazane przez Matkę Bożą bł. Alanowi de La Roche:

 1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając różaniec, otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec, przyrzekam Moją szczególną opiekę i wielkie łaski.
 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 5. Dusza, która poleca Mi się przez różaniec nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne. 
 7. Prawdziwi czciciele Mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 8. Chcę, aby odmawiający Mój różaniec mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. Prawdziwi synowie Mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
 12. Rozszerzającym Mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca - mieli, w życiu i przy śmierci, za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 14. Odmawiający Mój różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.
 15. Nabożeństwo do Mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 

Intencje dla Róż Różańcowych na rok 2024

więcej

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2024

więcej