Cel: upodabnianie się do Maryi i naśladowanie Jej w swoim życiu oraz dążenie do pełni łaski uświęcającej
Opiekun: ks. Joachim Koza
Spotkania: 2 razy w miesiącu, w I i III sobotę, godz. 11:00

Dziewczęta pełniące zadania animatorek: Aneta Ogiolda, Weronika Sonnek
Patroni i Orędownicy: św. Katarzyna Labouré, święci Franciszek i Hiacynta Marto (dzieci z Fatimy)
Święto Parafialne: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8. grudnia)

Dzień modlitwy w intencji Parafialnego Grona Dzieci Maryi: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (3. maja)

Kim jest Dziecko Maryi?


Wspólnota Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstała ona pod wpływem objawień Matki Bożej francuskiej zakonnicy - świętej Katarzynie Labouré w 1830 r. Celem, który pragną osiągnąć osoby należące do "Marianek" jest naśladowanie i upodobnienie do Maryi. Dziewczęta, wybierając Ją jako wzór osobowy i ideał własnego życia, starają się kształtować w sobie Jej rysy, przy wydatnej pomocy Wspólnoty. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby.

Dzieci Maryi biorą udział w organizowaniu i obchodach różnych świąt i uroczystości. Do ich obowiązków Dzieci Maryinależy codzienna, pobożna modlitwa, częste przyjmowanie Komunii Świętej, bycie apostołkami wśród koleżanek i kolegów, odznaczanie się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych oraz aktywne włączanie się w życie swojej parafii. Środkami pomagającymi osiągnąć wyznaczone cele są: czynny udział w spotkaniach formacyjnych Dzieci Maryi przy parafii oraz życie w stanie łaski uświęcającej. 

Znakiem rozpoznawczym "Marianek" jest Cudowny Medalik, przedstawiający z jednej strony wizerunek Matki Bożej, a z drugiej literę "M" z przewleczoną belką poprzeczną, podtrzymującą krzyż oraz dwa serca: Jezusa i Maryi.

Wszystkie chętne i zainteresowane wstąpieniem do Parafialnego Grona Dzieci Maryi dziewczęta serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, o godzinie 11:00!

Parafialne Grono Dzieci Maryi

Lista dziewcząt należących do Wspólnoty:

 

DZIEWCZYNY, KTÓRE ODDAŁY SIĘ W NIEWOLĘ MARYI: srebrny Medalik na białej wstążce.

 • Aneta Ogiolda
 • Weronika Sonnek

 

DZIEWCZYNY UCZESTNICZĄCE W KRÓLOWANIU MARYIMedalik na niebieskiej wstążce.

 • Matylda Celary
 • Zofia Białasik
 • Wiktoria Szefer

 

DZIEWCZYNY WSPÓŁPRACUJĄCE Z DUCHEM ŚWIĘTYMMedalik na zielonej wstążce.

 • Oliwia Lukosz
 • Milena Mrowiec
 • Anastazja Mroncz

 

DZIEWCZYNY POZNAJĄCE ŻYCIE MARYI, MATKI SYNA BOŻEGO: Medalik na żółtej wstążce.

 • Weronika Mroncz
 • Julia Góra
 • Irena Nowak

 

DZIEWCZYNY PRZEŻYWAJĄCE RADOŚĆ Z FAKTU, ŻE ZOSTAŁY DZIECKIEM MARYI: Medalik na różowej wstążce. 

 • Milena Piernikarczyk
 • Emilia Piernikarczyk
 • Dorota Mroncz

 

KANDYDATKI DO GRONA DZIECI MARYI: Czas próby.

 • Maja Raźniewska
 • Maria Babicz
 • Hanna Łapuszyńska