Cel: żyć w łasce uświęcającej oraz naśladować Maryję
Opiekun: ks. Joachim Koza
Spotkania:  I-sze soboty po Mszy Św. porannej

 

Kim jest Dziecko Maryi?

 
Dzieci Maryi
Stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta, które chcą być duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej świętej Katarzynie Labouré w 1830 r. w Paryżu. Celem, który pragną osiągnąć, jest naśladowanie i upodobnienie do Maryi. Dziewczęta, wybierając Ją jako wzór osobowy i ideał własnego życia starają się kształtować w sobie Jej rysy przy wydatnej pomocy Wspólnoty. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby.
Dzieci Maryi biorą udział w organizowaniu i obchodach różnych świąt i uroczystości. Swoje święto obchodzą      8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Dzieci Maryi Do obowiązków "Marianek" należy pobożna modlitwa, bycie apostołkami wśród koleżanek i kolegów, odznaczanie się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych, włączanie się w życie swojej parafii.
Celem w życiu każdej "Marianki" powinien być czynny udział w spotkaniach Dzieci Maryi, życie w łączności z Bogiem i częsta rozmowa z Nim.
Znakiem rozpoznawczym "Marianek" jest medal przedstawiający z jednej strony wizerunek Matki Boskiej, a z drugiej literę "M" z przewleczoną belką poprzeczną, podtrzymującą krzyż oraz dwa serca.

Wszystkie chętne i zainteresowane wstąpieniem do grona Dzieci Maryi dziewczęta serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca, po Nowennie I Soboty.