Cel: wskazanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa
Opiekun:
Spotkania: II piątek miesiąca godz. 17.00