Cel: wskazanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa
Opiekun: ks. Eugeniusz Kozok
Spotkania: II piątek miesiąca godz. 17.00