Cel: życie w przymierzu miłości z Maryją oraz budowanie dobrej i wiernej rodziny
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: ostatni poniedziałek miesiąca godz. 18.30