1.  W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwach o dziennikarzach, aby zawsze kierowali się prawdą i dobrem odbiorców.

2.  Również dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Wychowania - kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.

Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga o świętość dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła. Zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale także rodziców, na Mszę Święta szkolną w czwartek o 16:30.

3.   W przyszłą sobotę w naszej parafii będziemy chcieli dziękować za tegoroczne zbiory.

Będziemy prosić Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.

W sobotę o godz. 12.00 uroczysta Msza Święta. Serdecznie zapraszamy rolników, działkowiczów, ogrodników oraz wszystkich parafian do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony.


4.  Gorąco prosimy o pomoc w przygotowaniu Festynu Dożynkowego – m.in. prosimy o przygotowanie ciasta oraz fantów na loterię dożynkową.


5.  Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dziękujemy już dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.

W intencji żyjących i zmarłych parafian, szczególnie dobrodziejów, ofiarodawców
i budowniczych, sprawowana będzie za tydzień w niedzielę Suma o godz. 11.00.

6.   Zapisy intencji mszalnych na nowy rok przyjmowane będą po kiermaszu, czyli po niedzieli 23 września.

7.   Spotkanie dla uczniów:

·  z klasy 6 przygotowujących się do bierzmowania odbędzie się w poniedziałek o godz. 18:30 w salce parafialnej.

·  z klasy 7 w czwartek o godz. 18:30 również w salce parafialnej.


8.   Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.


9.   Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. „BÓG ZAPŁAĆ” za składane ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na Diecezjalne Inwestycje Oświatowe.


10.  Życzymy wszystkim dobrej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa w rozpoczynającym się tygodniu.