Cel: pogłębianie swojej wiary
Opiekun: ks. Marcin Wronka
Spotkania: czwartek godz. 18.30