Cel: pogłębianie swojej wiary
Opiekun: ks. Sławomir Młodzik
Spotkania: czwartek godz. 18.30