INFORMACJE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2021

I. Sakramenty

         Eucharystia

 1. Na terenie Diecezji Gliwickiej nie obowiązuje już dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we mszy świętej.
 2. Liczba wiernych mogących przebywać w kościele to 75% obłożenia nie licząc osób w pełni zaszczepionych.
 3. Wierni przebywający w kościele powinni mieć zasłonięte usta oraz nos oraz zachować odpowiedni odstęp między sobą (zwłaszcza podczas Komunii Świętej). Zobowiązani są także do zajmowania oznakowanych miejsc w ławkach (białe kartki).
 4. Podczas mszy świętej Komunia udzielana jest na rękę po lewej stronie kościoła (przy figurze św. Józefa), a Komunia do ust udzielana jest po prawej stronie kościoła (przy figurze Matki Bożej). Osoby, które przyjmują Komunię Świętą na rękę muszą spożyć ją bezpośrednio przy kapłanie (zabronione jest zanoszenie Hostii do ławki, by tam ją przyjąć).
 5. Msze święte transmitowane są poprzez kanał na www.youtube.com. Link znajduje się na stronie internetowej parafii.

Sakrament pokuty i pojednania

 1. Odbywa się w konfesjonałach. Każdy konfesjonał jest dezynfekowany. Spowiadający się powinien mieć zasłonięte usta oraz nos.

Namaszczenie chorych

 1. Posługę wobec chorych sprawuje kapłan na wyraźne życzenie wiernych (zwłaszcza w sytuacji zagrożenia życia). O zaistniałej sytuacji można powiadomić telefonicznie (tel. 32 286-72-80). W pierwszy czwartek miesiąca odbywają się odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

II. Pogrzeb

 1. Uroczystość pogrzebowa odbywa się w kościele i na cmentarzu. Podczas mszy świętej należy zachowywać wszystkie obowiązujące zalecenia sanitarne (zakrywanie ust i nosa, zachowywanie dystansu).

III. Nabożeństwa

 1. Nabożeństwa odbywają się w kościele z udziałem wiernych z zachowaniem odpowiednich ograniczeń (takich jak w przypadku Mszy Świętej).
 2. Nabożeństwa transmitowane są poprzez kanał na www.youtube.com. Link znajduje się na stronie internetowej parafii.

IV. Kancelaria

 1. Godziny urzędowania kancelarii podczas wakacji w lipcu i sierpniu:
  1. wtorek: 7:30-8:30; 18:30-19:30
  2. środa: 7:30-8:30
  3. piątek: 18:30-19:30