Niedzielny koncert z okazji Dnia Matki

Zwyczajem stało się, że co roku z okazji Dnia Matki, w naszym kościele organizujemy Koncert dla Mam. Dzień Matki w bieżącym roku świętować będziemy w niedzielę.

Zapraszamy na Koncert w wykonaniu Stowarzyszenia "Orkiestra Dęta Sośnicowice", które pod batutą Janusza Jarziny i przy współudziale śpiewających: Anny Pieszki i Łukasza Kostki, umilą nam czas wspaniałymi utworami muzycznymi.

Początek koncertu 26. maja 2024 r. o godz. 17:00. 

Zapraszamy wszystkie mamy wraz z rodzinami!

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Dla dzieci z klas czwartych szkoły podstawowej minął rok od pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Na drodze rozwoju wiary w sercu dziecka niewątpliwie ważnym wydarzeniem jest pierwsza spowiedź i Pierwsza Komunia Święta. Ważne wydarzenia upamiętniamy poprzez obchodzenie ich rocznic. Dlatego pragniemy zaprosić dzieci, ich rodziców, rodzeństwo, rodziców chrzestnych, babcie i dziadków oraz wszystkich parafian na Mszę św. z okazji Pierwszej Rocznicy Komunii Świętej. 

Msza święta w intencji dzieci, które przed rokiem przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, będzie sprawowana w naszym kościele, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 19. maja 2024, o godz. 11:00.

Przygotowanie uroczystości Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w sobotę (18. maja), o godz. 10:00. Dzieci klas czwartych szkoły podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy do kościoła na próbę, wspólne przygotowanie do spowiedzi oraz przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania. 

Niech znów odżyją radosne wspomnienia, które towarzyszyły nam przed rokiem. Stając po raz kolejny wspólnie przy ołtarzu, ubrani w komunijne stroje (albo odświętne ubrania), idąc w uroczystej procesji po Najświętszy Sakrament, dzieci będą mogły przeżyć kolejne radosne spotkanie i przypomnieć swoim bliskim, że Jezus żyje, i jest obecny w Eucharystii. 

 

Katechezy na Niedziele Kongresowe

Od II Niedzieli Wielkanocnej, na czas trwania Kongresu Eucharystycznego, we wszystkich parafiach naszej diecezji, jest odczytywana, przed każdą Eucharystią, katecheza na temat Mszy św.

Zachęcamy wszystkich parafian, aby zaplanowali czas i przyszli wcześniej na Mszę św., by wysłuchać pięciominutowej nauki katechetycznej. 

Autorami katechez są członkowie Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej.

Porządek katechez i tematyka są następujące:

 

07.04 (II Niedziela Wielkanocna)


Temat: Czym jest Msza Święta? Nazwy sakramentu Eucharystii

Treść katechezy:  Zobacz!

 

14.04 (III Niedziela Wielkanocna)


Temat: Znaki chleba i wina

Treść katechezy:  Zobacz!

 

21.04 (IV Niedziela Wielkanocna)


Temat: Ambona - miejsce głoszenia Słowa Bożego

Treść katechezy:  Zobacz!

 

28.04 (V Niedziela Wielkanocna)


Temat: Ołtarz - miejsce ofiary i uczty

Treść katechezy:  Zobacz!

 

05.05 (VI Niedziela Wielkanocna)


Temat: Kapłan w liturgii Mszy świętej

Treść katechezy:  Zobacz!

 

12.05 (Wniebowstąpienie Pańskie)


Temat: Posługi liturgiczne

Treść katechezy:  Zobacz!

 

19.05 (Zesłanie Ducha Świętego)


Temat: Postawy liturgiczne

Treść katechezy:  Zobacz!

 

26.05 (Uroczystość Trójcy Przenajświętszej)


Temat: Ars celebrandi

 

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Wieczór Fatimski w "Białym Tygodniu"

13. maja przeżywaliśmy pierwszy Wieczór Fatimski w tym roku. Minęło 107 lat od pierwszego objawienia fatimskiego i 43 lata od zamachu na świętego Jana Pawła II. Gdy trwała pierwsza wojna światowa, troje pastuszków - dzieci w wieku 7,9 i 10 lat, rodzeństwo święci Hiacynta i Franciszek Marto oraz ich kuzynka służebnica Boża Łucja dos Santos, opowiedziało, że zobaczyło Matkę Bożą. Spotkania z Maryją odmieniły ich codzienność. Dzieci spotykały się z Matką Najświętszą od maja do października, słuchały co do nich mówiła i wypełniały Jej prośby. Piękna Pani prosiła dzieci o codzienną modlitwę na różańcu w intencji nawrócenia grzeszników i pokoju na świecie. 

Przypomniał o tym w swoim kazaniu diakon stały dr Albert Karkosz z Katowic, który w specjalnym słowie zwrócił się przede wszystkim do dzieci pierwszokomunijnych. Prosił, aby zapamiętały to wydarzenie i tak, jak dzieci fatimskie często modliły się na różańcu. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami i wiernymi od razu odpowiedziały na apel kaznodziei i poprowadziły różaniec podając w ostatniej "dziesiątce" różańca swoje intencje i prośby, z jakimi przyszły na to nabożeństwo. 

Oprawę muzyczną wykonała Orkiestra Dęta z Sośnicowic, a figurkę Matki Bożej na swych ramionach nieśli tatusiowie dzieci pierwszokomunijnych. Liczny udział parafian, dzieci i ich rodziców wypełnił niemal cały plac przed naszym kościołem. Na zakończenie wszyscy odśpiewali apel maryjny. Na kolejny wieczór fatimski zapraszamy za miesiąc - 13. czerwca. 

Oto krótka relacja z majowego Wieczoru Fatimskiego: 

Galeria zdjęć

więcej

Pierwsza spowiedź i Komunia Święta naszych dzieci

Pierwsza Komunia Święta jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka wierzącego. W Polsce obchodzi się ją uroczyście i udziela się przede wszystkich dzieciom. W tym roku 52. dzieci przystąpi po raz pierwszy do ołtarza, aby spożyć Ciało Pańskie. Modlimy się za nie, by miały ciągłe pragnienie spotykania się z Panem Jezusem na Mszy św. oraz przyjmowały Go godnie i z miłością w Pokarmie Eucharystycznym. 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się naszym kościele, 12. maja 2024 r. o godzinie 11:00. 

Dzień wcześniej (w sobotę, 11. maja br.) dzieci przystąpią do pierwszej spowiedzi świętej, aby otrzymać łaskę uświęcającą. Katechizm Kościoła Katolickiego (nry 1996-1999) mówi, że łaska uświęcająca to Boży dar, który naszą duszę oczyszcza z grzechów ciężkich oraz czyni ją piękną i świętą; podnosi człowieka do godności dziecka Bożego i czyni go mieszkaniem Trójcy Świętej. Tylko ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej, może godnie przyjąć Jezusa Eucharystycznego. 

Po Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będą gromadzić się na wieczornej Eucharystii przez tydzień. Tzw. "Biały Tydzień" rozpoczną udziałem w Wieczorze Fatimskim (13. maja, w poniedziałek, o godz. 19:00), a zakończą pielgrzymką dziękczynną do Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim (w piątek). 

Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy razem z dziećmi i ich rodzinami. 

Forum Młodych - WSPÓŁPRACA - trzecie spotkanie

Biskup Sławomir zaprasza na trzecie spotkanie w ramach Forum Młodych Diecezji Gliwickiej, które odbędzie się w sobotę, 11. maja 2024 r., w kościele św. Jacka i Domu św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. Tematem przewodnim jest "Współpraca". 


Siostry i bracia w Chrystusie!

Dziękuję za dar spotkania z wami! Przeżywane w tym roku spotkania Forum Młodych pokazują jak wielki potencjał tkwi wśród młodych naszej diecezji. Oparciem dla nich jest postawa wielu dorosłych chcących im towarzyszyć. Zapraszam was na trzecie spotkanie w ramach Forum pod hasłem: "Współpraca".

Drodzy przyjaciele przybywajcie! Razem z Młodymi pragnę zaprosić na nie także Was, Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Animatorzy i Kapłani, towarzyszący młodym. Forum odbędzie się w sobotę, 11 maja od godz. 9:30, w parafii świętego Jacka w Gliwicach-Sośnicy. Szczegóły organizacyjne znajdziecie na stronie internetowej Diecezji Gliwickiej. 

Serdecznie zapraszam! 

Wasz biskup Sławomir


Najbliższe wydarzenie będzie składać się z: konferencji (dla trzech poziomów: dla młodzieży i studentów, dla liderów, dla księży i dorosłych), grupy dzielenia; będzie poczęstunek oraz Adoracja i Eucharystia. 

Forum Młodych Diecezji Gliwickiej

spotkanie trzecie: "Współpraca" - 11. maja 2024 r., od godz. 9:30 do 15:45

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Jacka w Gliwicach, Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice

Dom św. Jacka w Gliwicach, Przedwiośnie 3, 44-119 Gliwice

Plan spotkania: 

  • 09:00  rejestracja przed kościołem św. Jacka
  • 09:30  rozpoczęcie: Muszla przy kościele św. Jacka
  • 10:15  konferencja wprowadzająca bpa Sławomira Odera
  • 10:30-13:00  konferencje i kawa (Dom św. Jacka)
  • 13:00  obiad
  • 14:00  rozpoczęcie części modlitewnej: ADORACJA (kościół św. Jacka)
  • 14:45  EUCHARYSTIA
  • 15:45  zakończenie Forum 

 

Polecamy i zapraszamy!

Zapisy na Forum poprzez formularz internetowy do 3.05.2024 - pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni pewność posiłku dla każdego zapisanego uczestnika.

Link do formularza znajdziesz TUTAJ  

Zapisy możliwe także na miejscu (przy kościele św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy).

ks. Joachim organizuje wspólny wyjazd z naszej parafii. Można zapisać się w zakrystii!

Bierzmowanie młodzieży naszej parafii

Przed naszą młodzieżą trzeci sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego - bierzmowanie. Przyjęte w nim dary Ducha Świętego uzdalniają między innymi do mężnego wyznawania wiary. Uczniowie drugich klas szkół ponadpodstawowych po ponad półtorarocznym przygotowaniu przyjmą w najbliższy czwartek (9. maja) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Aby ich wiara była silnie ugruntowana, potrzeba jasnego i jednoznacznego świadectwa wiary płynącego ze strony rodziców i świadków bierzmowania. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia autentycznych świadków wiary. Módlmy się zatem o to, aby płomień wiary osób towarzyszących naszej młodzieży w ich życiu płonął czystym i silnym światłem. 

Sakramentu bierzmowania w naszej parafii udzieli J.E. biskup Sławomir Oder, ordynariusz naszej diecezji, w dniu 9. maja 2024 roku (czwartek) podczas Mszy św. o godzinie 18:00.

Do bierzmowania przystąpi 40 kandydatów, którzy odbyli czas formacji i przygotowania w naszej parafii. Wraz z nimi bierzmowanie przyjmie także młodzież z parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence oraz dwóch kandydatów spoza naszych wspólnot, którzy przygotowali się do tego sakramentu w swoich rodzinnych parafiach. 

III Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego

W niedzielę, 5 maja, już po raz trzeci w naszej parafii, odbędzie się Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego:

o godzinie 12:00 zbiórka na placu Witkiewicza;

o godzinie12:15 rozpoczęcie parady motocyklowej.

Przejazd ulicami: Suchogórską, Powstańców, Gombrowicza, Plac Jana (rondo), Czecha, Ptakowicką i Suchogórską. Zakończenie przy kościele.

Po zakończeniu parady Msza św. i poświęcenie motocykli, a po Mszy św. nastąpi przejazd do ogrodu farskiego, gdzie rozpocznie się piknik. Odbędą się gry oraz konkursy dla dzieci i dorosłych. Czas umilać będzie „DJ ToJo”.

Zapraszamy motocyklistki, motocyklistów i parafian na wspólną modlitwę oraz kiełbaski i krupnioki z grilla, swojskie ciasto, napoje, i potrawy z kuchni polowej.

Jubileusz 100-lecia OSP Górniki

4. maja w liturgii wspominamy św. Floriana, rzymskiego oficera i męczennika. Jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników i koksowników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Jest też patronem Górnej Austrii oraz miasta Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy. Relikwie św. Floriana znajdują się między innymi na Wawelu oraz w bazylice św. Floriana w Krakowie. Święty Florian szczególnym kultem otaczany jest w dwóch polskich miastach, którym patronuje: w Chorzowie i Żninie. 

Tego dnia będziemy świętować w parafii wyjątkowy jubileusz - 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach. 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji naszych i bytomskich strażaków; aktualnych, emerytowanych i zmarłych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Bytomia. 

Po Eucharystii błogosławieństwo i poświęcenie wozów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.