"Barbórka" - Parafialne Święto Braci Górniczej

Mszą świętą o godzinie 9:00, w liturgiczne wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, Brać Górnicza rozpoczęła uroczyste świętowanie, czyli doroczną "Barbórkę". Górnicy naszej parafii, wraz ze swoimi rodzinami i zaproszonymi gośćmi, modlili się o błogosławieństwo Boże, zdrowie, dalszą opiekę i zachowanie od nieszczęśliwych wypadków. W wypominkach oraz modlitwie na cmentarzu, przy figurze swojej patronki, miłosierdziu Bożemu polecili również wszystkich zmarłych i tragicznie zmarłych górników.

Eucharystii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił, ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. Uniwersytetu Opolskiego i Dziekan Wydziału Teologicznego w Opolu. Odwołując się do fundamentalnych wartości naszego życia, jakimi są wiara, wierność i miłość, mówił górnikom: "Dzisiejsze święto, to doskonała okazja do tego, aby na nowo sobie przypomnieć i uświadomić, że współczesny świat, że nasze społeczeństwo, jak nigdy dotąd potrzebuje Was - górników! Potrzebuje Waszej pracy, ale chyba jeszcze bardziej Waszego świadectwa, chrześcijańskiego i prostego świadectwa wiary. [...] To  świadectwo trzeba nam ciągle składać. I w debacie publicznej, i w dyskusjach między sobą, i w naszych domach. Nie wolno nam z tego obowiązku się zwalniać. Chociaż siedzenie cicho i bierna akceptacja współczesnych trendów wydają się wygodniejsze". To niełatwe zadanie i do tego potrzeba wewnętrznej siły. "Święta Barbara pokazuje nam skąd ją czerpać: w ręku trzyma Najświętszy Sakrament, wskazując, że nie będziemy dobrymi świadkami, jeśli nasze życie oderwiemy od Chrystusa. To dla nas wielkie zadanie. Pamiętać o niedzielnej Mszy św., pamiętać o codziennej modlitwie, pamiętać o wzajemnej miłości, która będzie potrafiła przebaczyć, wysłuchać, zrozumieć."

Po modlitwie w kościele i na cmentarzu, Brać Górnicza udała się na spotkanie przy stole w salce katechetycznej, w atmosferze radosnej biesiady. 

Wszystkim Górnikom życzymy opieki i wstawiennictwa św. Barbary oraz "tela wyjazdów, wiela zjazdów". Pamiętajcie o słowach ks. Potocznego, który podkreślił: "Trzeba żyć tak, by nigdy nie stracić Boga! - bo jak mówi św. Paweł: «Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?»" Szczęść Boże! 

Galeria zdjęć

więcej

Parafialne Święto Liturgicznej Służby Ołtarza i ich rodzin

W I Niedzielę Adwentu, ministranci i lektorzy przeżywali doroczne Święto Patronalne. Jezusowi Chrystusowi zawierzyli na nowo swoje życie i odnowili przyrzeczenia, jakie składali przed laty, rozpoczynając służbę przy ołtarzu. Był to także parafialny dzień wdzięczności wobec Boga, za każdego z chłopców i młodzieńców, którzy pełnią służbę przy ołtarzu w naszym kościele.

Podczas uroczystej Eucharystii, celebrowanej w ich intencji o godz. 11:00, odbył się obrzęd przyjęcia sześciu kandydatów na młodszego ministranta. Ksiądz Joachim, opiekun wspólnoty, wyróżnił i odznaczył dwóch starszych lektorów: Dariusza i Michała, którzy otrzymali wzorową odznakę ministranta. Po obiedzie, przeżywali razem przy stole, w salce katechetycznej, radosne spotkanie. W czasie tego spotkania wręczono medale i nagrodzono wszystkich za roczną służbę przy ołtarzu. Najstarsi lektorzy przygotowali zabawę, podczas której każdy z ministrantów, mógł sprawdzić swoją wiedzę i wykazać się tym, co wie o swojej wspólnocie. Pięknie nakryty stół i słodki poczęstunek oraz wspaniała atmosfera sprawiły, że czas spotkania upłynął bardzo szybko. Nie zabrakło też gratulacji, podziękowań i życzeń, jakie popłynęły od księdza proboszcza i księdza opiekuna. 

Zwieńczeniem świętowania była wspólna modlitwa przy ołtarzu podczas popołudniowego nabożeństwa. Zgromadzeni przy sztandarze LSO wszyscy ministranci i lektorzy odnowili swoje przyrzeczenia. Na koniec donośnym głosem wyśpiewali swój hymn. Pierwszymi słowami hymnu ministranci pozdrawiają się na co dzień, podkreślając bardzo ważną prawdę: "Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie!" 

Dziękujemy im za codzienną, sumienną i pobożną służbę. Dziękujemy za stałą formację, jaką podejmują, w kształtowaniu swoich serc i postaw, by stawać się coraz lepszymi Apostołami Eucharystii dla całej parafii. Dziękujemy także ich rodzicom i rodzeństwu za motywację do służby i wspólnie dzieloną radość ze spotkań z Panem Jezusem. Wszystkim ministrantom życzymy dobrego zdrowia i wytrwałości w służbie przy ołtarzu. 

Chłopców, którzy pragną zostać ministrantami zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Grupy Parafialne / Ministranci" i na zbiórkę ministrancką, która odbywa się w soboty, w kościele, o godz. 9:00!

Galeria zdjęć

więcej

Zaproszenie na Roraty!

Adwent to wyjątkowy czas w ciągu całego roku. Możemy wtedy się wyciszyć i uspokoić, by przygotować się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Wielu ludziom pomaga w tym uczestnictwo w nabożeństwach roratnich. 

Z A P R A S Z A M Y  na doroczne roraty, które wzorem lat ubiegłym, będę celebrowane od poniedziałku do piątku!

Roraty dla wszystkich, szczególnie zaś dorosłych, którym czas pozwala rozpocząć dzień od Mszy świętej, w naszej świątyni, od poniedziałku do środy, o godz. 7:00. Za wyjątkiem najbliższego poniedziałku zapraszamy na poranną modlitwę: 5.grudnia, 6.grudnia, 11.grudnia, 12.grudnia, 13. grudnia, 18. grudnia, 19. grudnia i 20. grudnia.

Roraty z udziałem naszych dzieci, ich rodziców, rodzeństwa i bliskich, w naszej świątyni, od poniedziałku do piątku, o godz. 18:00!

Rozważania, jakie będą nam towarzyszyć w czasie rorat, pochodzą od ks. Marcina Gazdy, który we współpracy z Wydawnictwem PROMYCZEK, opublikował je pod hasłem: "Każda ziemia może być święta". To nawiązanie do słów św. Franciszka z Asyżu, który 800 lat temu zorganizował pierwszą szopkę w miejscowości Greccio. 

Dzieci, za udział w roratach, będziemy obdarowywać codziennie fragmentami szopki oraz postaciami, które pozwolą im zbudować własną piękną kompozycję stajenki pod choinkę. Ponadto zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, poświęconej tegorocznym roratom, którą przygotowało Wydawnictwo PROMYCZEK. Znajdziemy tam piosenkę roratnią: "Poszły dzieci do Betlejem", którą można wysłuchać, nauczyć się oraz zaśpiewać. Warto zachęcić całą rodzinę do wspólnego śpiewania - autorzy piosenki roratniej przygotowali m.in. wersję karaoke z profesjonalnym podkładem i z linią melodyczną. Na tej platformie internetowej, każdego dnia rorat, będą umieszczane słuchowiska w postaci animowanych plansz, które mogą być dobrym elementem przygotowania lub podsumowania rozważań, jakie dzieci usłyszą w kościele. Dostęp do strony internetowej oraz serwisu YouTube znajdziesz poniżej:

  • utwór "Poszły dzieci do Betlejem" i materiały filmowe z rorat znajdziesz TUTAJ!
  • pierwsze słuchowisko dostępne na kanale "Promyczek NS" od 4. grudnia 2023 - TUTAJ!

 

Z A C H Ę C A M Y   W S Z Y S T K I C H   P A R A F I A N  do udziału w tegorocznych Roratach! 

Parafialne Święto Chórzystów, Scholi i ich rodzin

W piątkowy wieczór celebrowaliśmy w naszym kościele Mszę św. w intencji scholi i chóru parafialnego, pani organistki Ewy Bujnowicz, ich rodzin oraz za zmarłych chórzystów.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie przy stole w salce katechetycznej. Nasze chórzystki i chórzyści świętowali wspomnienie swojej patronki i orędowniczki - św. Cecylii, męczennicy. 

Był to czas wzajemnych podziękowań, wspólnego śpiewu oraz spędzenia czasu w atmosferze radości i życzliwości. 

Wyrażamy raz jeszcze, w imieniu naszej wspólnoty parafialnej, wdzięczność za czas i służbę poświęconą podczas nabożeństw modlitewnych, śpiewu i koncertów. Niech dobry Bóg, przez wstawiennictwo św. Cecylii, wyprasza wszystkim dobre zdrowie, potrzebne łaski oraz błogosławi całym rodzinom w trudach codziennej pracy oraz osobistych planach i marzeniach. 

Krótką relację fotograficzną z tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ!

DZIĘKUJEMY - ŻYCZYMY - ZAPRASZAMY

Z okazji, zbliżającego się wspomnienia liturgicznego św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki chórzystów, muzyków, organistów i kościelnych zespołów wokalno-muzycznych, w salce parafialnej, odbyło się okolicznościowe spotkanie scholi parafialnej z opiekunką, panią Ewą Bujnowicz. Trzynaście dziewcząt częstowało się swoimi wypiekami i zakupionymi słodkościami, by podziękować sobie nawzajem za dotychczasową współpracę.

Nie zabrakło też gorących podziękowań księdza proboszcza za zaangażowanie i poświęcony czas, w przygotowywanie oprawy muzycznej podczas wydarzeń liturgicznych w ciągu całego roku. Ksiądz proboszcz wręczył dziewczętom upominki i życzył dobrego głosu, chęci oraz dalszego zaangażowania w przygotowanie nowych utworów religijnych. Podkreślił również, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli!

Po poczęstunku dziewczęta spędziły czas razem przy wspólnej zabawie i przygotowanych przez siebie grach. 

Zapraszamy chętnych, szczególnie dzieci, do wstąpienia w szeregi scholi parafialnej! O czystość dźwięków i melodię śpiewów dba nasza pani organistka. Ona też przekaże szczegółowe informacje o próbach i spotkaniach scholi.

W zakładce "Grupy Parafialne" znajdziecie szczegółowe informacje oraz listę tych, którzy do scholi należą. Tam też możecie zobaczyć zdjęcia ze spotkania, które odbyło się 18. listopada 2023 r. 

ZAPROSZENIE na Odpust Parafialny 2023

ODPUST PARAFIALNY świętować będziemy 26. listopada 2023 roku. Słowo Boże wygłosi i Sumie Odpustowej przewodniczyć będzie ks. Tadeusz Słocki, diecezjalny duszpasterz więziennictwa i przedstawiciel Rady Kapłańskiej diecezji opolskiej.

Gorąco zachęcamy, aby przygotować się do wspólnego świętowania poprzez sakramentalną spowiedź (w sobotę od godziny 17:00, w tygodniu przed każdą Mszą świętą). 

Msze Święte ku czci Chrystusa Króla będą celebrowane: w sobotę o godzinie 18:00 oraz w niedzielę o godzinie 7:00; 9:00; 11:00 (Suma) i 16:00. W czasie celebry nieszporów o godzinie 15:30 odmówimy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi. Każdy kto uczyni to publicznie w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Odpust zupełny uwalnia w całości od kary doczesnej należnej za grzechy. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem. W sytuacji nie wypełnienia wszystkich warunków odpustu otrzymuje się odpust cząstkowy. Uwalnia on od kary doczesnej należnej za grzechy w części.

OGÓLNE WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;
  • stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna;
  • przyjęcie Komunii Świętej;
  • odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty;
  • odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Po jednej spowiedzi (stan łaski uświęcającej) można uzyskać wiele odpustów, natomiast po jednej Komunii Świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża tylko jeden odpust zupełny. 

Zachęcamy do duchowego przygotowania się na świętowanie dorocznej uroczystości odpustowej   i   S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   !!!

Wasi Duszpasterze

Pochód i Bal Świętych

To nasza parafialna propozycja radosnego i pobożnego przeżywania niedzieli, z okazji obchodzonej w Kościele Uroczystości Wszystkich Świętych. Po raz drugi zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do przebrania się za wybraną przez siebie postać Świętej, Błogosławionej, Służebnicy Bożej lub Świętego, Błogosławionego, Sługi Bożego!  Przygotowanie odpowiedniego przebrania powinno nas zachęcić do bliższego zapoznania się z żywotami ulubionych Świętych i naszych Patronów. 

W strojach Świętych i Błogosławionych przychodzimy na niedzielną Eucharystię, 5. listopada 2023 r., by uczestniczyć w uroczystym Pochodzie Świętych, jaki odbędzie się na początku Mszy św. o godz. 11:00. 

Po południu przebrane osoby zapraszamy na wspólną zabawę podczas Balu Świętych, który odbędzie się w salce katechetycznej, o godz. 16:00.

Wtedy nagrodzimy najpiękniejsze przebranie Świętej i Świętego!

Wszystkich zachęcamy do naśladowania postaw Świętych i Błogosławionych oraz zapraszamy na wspólną modlitwę o świętość swojego życia i naszych bliskich. 

 

OGŁOSZENIE w sprawie opłat i rezerwacji cmentarnych

Przypominam o uregulowaniu należności i przedłużeniu rezerwacji miejsc grobowych na naszych cmentarzach.

Opłata za jeden rok rezerwacji wynosi 50 zł!

Opłata ta, dotyczy pokrycia opłat związanych z wywozem nieczystości i zużycia wody na cmentarzu.

W związku z brakiem podwójnych miejsc na cmentarzu w Stolarzowicach, informuję, że miejsca grobów, których okres rezerwacji minął i nie została dokonana opłata przedłużenia, przechodzą na własność parafii i będą zlikwidowane. 

Zarząd cmentarza nie ma obowiązku przypominać o terminie opłaty! 

Przedłużamy, po raz drugi, czas na uregulowanie opłat rezerwacji do 20. listopada 2023 r.

Zarządca Cmentarza

ks. prob. Stanisław Wierny

 

 

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdej parafii naszej diecezji odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu według stałego porządku. Dniem modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym w naszej wspólnocie jest 27. dzień października.

Zapraszamy na Adorację Eucharystyczną w piątek od godziny 8:00! Zachęcamy do indywidualnej i wspólnej modlitwy według następującego porządku:

 

PLAN ADORACJI

8:00 – 9:00      parafianie z Górników

9:00 – 10:00    parafianie ze Stolarzowic

10:00 – 11:00  parafianie z Osiedla

11:00 – 12:00  Mniejszość Niemiecka

12:00 – 16:00  Grupy parafialne

16:00 – 17:00  Adoracja indywidualna

17:00 – 18:00  Chór parafialny

 

Całodzienną Adorację zakończymy nabożeństwem różańcowym o godzinie 17:15 oraz Mszą  świętą o godzinie 18:00.

W dniu naszej adoracji papież Franciszek wezwał wszystkich wierzących do postu, modlitwy i pokuty w intencji pokoju!

 

Adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia.

Zaplanuj czas na spotkanie z Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi !!!

Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów w Bytomiu

W środę, 25. października 2023 r., nasze miasto, w ramach ogólnopolskiej peregrynacji, nawiedzą relikwie bł. Rodziny Ulmów. Uroczystości odbędą się w kościele Trójcy Świętej w Bytomiu (ul. Kwietniewskiego 1).

Józef i Wiktoria Ulmowie urodzili się i mieszkali w Markowej, w archidiecezji przemyskiej. Wzrastali w wierzących rodzinach. Na fundamencie wiary oraz miłości Boga i bliźniego budowali swoje życie małżeńskie i rodzinne. Ponieśli śmierć męczeńską wraz z siedmiorgiem dzieci (w tym dziecko w łonie matki) za pomoc i udzielenie schronienia prześladowanym Żydom w dniu 24. marca 1944 roku w Markowej. Zostali beatyfikowani 10. września 2023 r. w Markowej. 

Zapraszamy na to wydarzenie naszych parafian!

PROGRAM UROCZYSTOŚCI W KOŚCIELE TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BYTOMIU

8:00 - powitanie relikwii i Msza święta

od 9:00 - modlitwa w domach opieki

15:00 - Godzina Miłosierdzia

- czas na indywidualną modlitwę -

17:30 - różaniec

18:00 - uroczysta Msza święta

18:45 - spotkanie przy stole

19:30 - nabożeństwo z błogosławieństwem rodzin