Cel: przenoszenie treści Ewangelii do swego życia
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: I niedziela miesiąca godz. 16.00

 

Intencja modlitewna dla Róż Różańcowych na miesiąc kwiecień:

Za wierzących, aby cenili Eucharystię, która jest szczególnym darem Chrystusa Zmartwychwstałego oraz często przyjmowali Go w Komunii Świętej.

Za niewierzących, zwłaszcza za jawnie sprzeciwiających się Jezusowi satanistów, o łaskę doświadczenia Bożej miłości i dar nawrócenia dla nich.