Cel: przenoszenie treści Ewangelii do swego życia
Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Wierny
Spotkania: I niedziela miesiąca godz. 16.00

 

Intencja modlitewna dla Róż Różańcowych na miesiąc październik:

Za dzieci i młodzież o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla nich, a także dla katechetów, nauczycieli, wychowawców, pracowników umysłowych i fizycznych oraz studentów i pracowników naukowych uczelni na czas rozpoczętego roku akademickiego