1.

Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan Jezus zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.

2.

Spotkanie Róż Żywego Różańca dzisiaj o godz. 16:00 w salce katechetycznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do Róż Różańcowych oraz tych, którzy chcieliby do nich należeć.

3.

Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

  • Msza Święta w intencji osób chorych i seniorów naszej parafii z błogosławieństwem lourdzkim i udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych zostanie odprawiona o godz. 9.00.
  • Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć ci, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia.
  • Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale także chorym i osobom w podeszłym wieku.

4.

Rodziców, opiekunów, a także organizatorów zimowego wypoczynku serdecznie zachęcamy do podjęcia troski o uczestnictwo dzieci i młodzieży w niedzielnej Eucharystii podczas ferii.

5.

Kancelaria parafialna podczas ferii zimowych będzie czynna według stałych godzin urzędowania.

6.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”: Dlaczego Maryja płakała nad światem, czyli o orędziu Matki Bożej z Akity oraz nadprzyrodzonych wydarzeniach, które towarzyszyły objawieniom przez wiele lat.

7.

Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży w Karkonosze odbędzie się w dniach od 19 do 25 sierpnia. Koszt wynosi 660 zł. Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Marcina.

8.

W dniach od 18 do 25 stycznia 2020 r. organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zapisy w kancelarii parafialnej. Koszt: 3450 zł  i  100 USD.

9.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchowne. „ BÓG ZAPŁAĆ” za składane ofiary. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca – kolekta będzie naszym specjalnym darem na potrzeby parafii i jej utrzymanie, a przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zakupionego oleju opałowego. Intencje tą polecamy Waszej życzliwości i ofiarności.

10.

Życzymy radosnego świętowania Dnia Pańskiego oraz błogosławieństwa Bożego na czas ferii zimowych. Dzieciom i młodzieży życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku.