Niedziela  15.12.2019,  TRZECIA  NIEDZIELA  ADWENTU  –  GAUDETE

06:30

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

07:00

Za ++ z rodziny Kossek, Ulbrich, Oleschko, Dombek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

09:00

Za ++ Władysławę i Norberta Kuban

11:00

Za ++ Lucynę i Henryka Śliwińskich oraz za ++ rodziców z obu stron

15:30

Nabożeństwo w Trzecią Niedzielę Adwentu

16:00

Za + żonę, mamę i babcię Annę Majerowską, jej + brata Józefa Gojczyk oraz za ++ z rodziny Majerowski i Gojczyk

16:00

Spotkanie opłatkowe dla Róż Żywego Różańca i III Zakonu św. Franciszka

Poniedziałek  16.12.2019

07:00

Za + męża Horsta Krzykawskiego, jego ++ rodziców, matkę Małgorzatę Paszka, jej dwóch mężów, ++ dziadków, ++ z rodzin Trocha, Stanek, Mrowiec, Kirsch i Ponikiewski, ++ kapłanów i siostry zakonne

Nabożeństwo do św. Jana Pawła II (III Zakon św. Franciszka)

18:00

Za + męża Jana Polotzek w rocznicę urodzin, ++ z rodzin Polotzek i Wawełczyk

Wtorek  17.12.2019

07:00

Za + Joachima Papiorek

18:00

Za + Alfreda Paliga w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Alberta

Środa  18.12.2019

07:00

Za ++ z rodzin Krasiński, Janiczek, Lis, Kisiela, Hilgner, ++ z rodzeństwa i pokrewieństwa

18:00

Za + córkę Agnieszkę Król w 2. rocznicę śmierci

Czwartek  19.12.2019

18:00

I:  Za + Krystynę Kleinmichel (intencja od sąsiadów)

II: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefana Gruczyk z okazji 70. rocznicy urodzin

Piątek  20.12.2019

18:00

I: Za ++ rodziców Gertrudę i Alberta Ksol, + siostrę, trzech braci, trzech szwagrów, ++ z rodziny Ksol, Ziolko, Przewieźlik oraz za + ks. Bogusława Deyka

II: Za wstawiennictwem Matki Bożej za + matkę Krystynę Kirszniok w rocznicę urodzin, + ojca Eryka, ich rodziców, braci, siostry, dziadków, a także o Boże błogosławieństwo w rodzinie Kirszniok, Hetmańczyk i Broja

Sobota  21.12.2019

08:00

Za + męża Eryka, ++ rodziców z dwóch stron, brata, bratową, dwóch szwagrów, dziadków oraz ++ z rodzeństwa i pokrewieństwa, a także za dusze w czyśćcu cierpiące

09:00

PRZEDŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu – okazja do Spowiedzi Świętej

18:00

Za ++ rodziców Klarę i Maksymiliana Ploch, + męża Alojzego Nawratek, ++ siostry, braci, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela  22.12.2019,  CZWARTA  NIEDZIELA  ADWENTU

06:30

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

07:00

Za + Renatę Janiczek w miesiąc po śmierci (intencja od koleżanki Eryki)

09:00

Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej w podziękowaniu za wszystkie dotychczas otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Pawła Szeligi z okazji 25. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

11:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty Robak z okazji rocznicy urodzin

15:30

Nabożeństwo w Czwartą Niedzielę Adwentu

16:00

Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Marii Soboty, Wiktora Rzeźniczek, Alojzego Krzyszczyk w rocznicę urodzin, za + Gerturdę, Teresę Rzeźniczek, ++ z rodziny Fiskal, Świerc, Brylok, Dziurzik oraz za ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące