INFORMACJE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020

I. Sakramenty

Chrzest

 1. Sprawowany jest w terminie ustalonym z kapłanem. 

Eucharystia

 1. Msze Święte sprawowane są z udziałem wiernych z zachowaniem środków ostrożności - zakrywanie ust oraz nosa. Z zachowania obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są celebransi podczas sprawowania swojej funkcji oraz osoby wykonujące posługę lektora, kantora, psałterzysty i organisty w trakcie wykonywania swojej funkcji.
 2. W związku ze zniesieniem limitu osób przebywających w kościołach zniesiona została przez biskupa ordynariusza dotychczasowa dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii dla wiernych diecezji gliwickiej oraz przebywających na jej terenie. Jednocześnie taka dyspensa została udzielona osobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem.

I Komunia Święta

 1. Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę, 27 września, o godz. 12:30, o ile nie wystąpią okoliczności wykluczające ten termin.

Sakrament pokuty i pojednania

 1. Odbywa się pół godziny przed Mszą Świętą w konfesjonale. W soboty od godz. 17:00. Zaleca się, aby spowiadający się mieli zasłonięte usta oraz nos.

Namaszczenie chorych

 1. Posługę wobec chorych sprawuje kapłan tylko w sytuacji zagrożenia życia. O zaistniałej sytuacji można powiadomić telefonicznie (tel. 32 286-72-80).

Sakrament małżeństwa

 1. Może być sprawowany w terminie ustalonym z kapłanem.
 2. Istnieje możliwość przełożenia terminu sakramentu małżeństwa.
 3. W przypadku przełożenia terminu należy zwrócić uwagę na ważność dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

II. Pogrzeb

 1. Uroczystość pogrzebowa odbywa się w kościele i na cmentarzu. W kościele nie obowiązuje limit osób. Należy zachować środki ostrożności - w pomieszczeniach (w kościele) zakrywać usta i nos, a w przestrzeni otwartej (podczas konduktu pogrzebowego i na cmentarzu) zachować odpowiedni odstęp.

III. Nabożeństwa

 1. Nabożeństwa sprawowane w kościele są z udziałem wiernych z zachowaniem środków ostrożności - zakrywanie ust oraz nosa. Nie ma limitu osób przebywających w kościele.

IV. Kancelaria

 1. Sprawy kancelaryjne należy załatwiać telefonicznie (tel. 32 286-72-80). Tylko najpilniejsze sprawy mogą być rozpatrywane w kancelarii w wyznaczonych godzinach.
 2. Godziny urzędowania kancelarii:
  1. wtorek: 7:30-8:30; 18:30-19:30
  2. środa: 7:30-8:30
  3. piątek: 18:30-19:30