INFORMACJE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2020

I. Sakramenty

          Eucharystia

 1. Na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we mszy świętej dla:
  1. osób w podeszłym wieku,
  2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. osób, które czują obawę przed zarażeniem.
 2. Liczba wiernych mogących przebywać w kościele została ograniczona – do 1 osoby na 7 m2.
 3. Wierni przebywający w kościele powinni mieć zasłonięte usta oraz nos oraz zachować odpowiedni odstęp między sobą (zwłaszcza podczas Komunii Świętej). Zobowiązani są także do zajmowania oznakowanych miejsc w ławkach (białe kartki).
 4. Podczas mszy świętej Komunia udzielana jest na rękę po lewej stronie kościoła (przy figurze św. Józefa), a Komunia do ust udzielana jest po prawej stronie kościoła (przy figurze Matki Bożej). Osoby, które przyjmują Komunię Świętą na rękę muszą spożyć ją bezpośrednio przy kapłanie (zabronione jest zanoszenie Hostii do ławki, by tam ją przyjąć).
 5. Msze święte transmitowane są poprzez kanał na www.youtube.com. Link znajduje się na stronie internetowej parafii.

Sakrament pokuty i pojednania

 1. Odbywa się w konfesjonałach. Każdy konfesjonał jest dezynfekowany. Spowiadający się powinien mieć zasłonięte usta oraz nos.

Bierzmowanie

 1. Spotkania przygotowujące młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania zostają zawieszone do odwołania.

Namaszczenie chorych

 1. Posługę wobec chorych sprawuje kapłan na wyraźne życzenie wiernych (zwłaszcza w sytuacji zagrożenia życia). O zaistniałej sytuacji można powiadomić telefonicznie (tel. 32 286-72-80).

II. Pogrzeb

 1. Uroczystość pogrzebowa odbywa się w kościele i na cmentarzu. Podczas mszy świętej w kościele, jak i podczas obrzędów na cmentarzu, należy zachowywać wszystkie obowiązujące zalecenia sanitarne (zakrywanie ust i nosa, zachowywanie dystansu).

III. Nabożeństwa

 1. Nabożeństwa odbywają się w kościele z udziałem wiernych z zachowaniem odpowiednich ograniczeń (1 uczestnik liturgii na 7 m2 powierzchni użytkowej kościoła).
 2. Wierni zobowiązani są do zajmowania oznakowanych miejsc w ławkach (białe kartki) z zachowaniem odpowiedniego odstępu oraz powinni mieć zasłonięte usta i nos.
 3. Nabożeństwa transmitowane są poprzez kanał na www.youtube.com. Link znajduje się na stronie internetowej parafii.

IV. Kancelaria

 1. Godziny urzędowania kancelarii:
  1. poniedziałek: 7:30-8:30
  2. wtorek: 7:30-8:30; 18:30-19:30
  3. środa: 7:30-8:30
  4. piątek: 18:30-19:30

V. Inne postanowienia

 1. Na czas pandemii zawieszone zostały spotkania formacyjne wszystkich grup parafialnych.
 2. W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych wierni powinni odwiedzać groby indywidualnie – zarówno przed, jak i po tej uroczystości. Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać nawiedzając w listopadzie (od 1 do 30) cmentarze.
 3. Na terenie Diecezji Gliwickiej zostały odwołane duszpasterskie odwiedziny kolędowe sprawowane w tradycyjnej formie.